ABOUT

René Joosten is geboren in Roermond, Nederland in 1972.

De interesse in het schilderen werd tijdens zijn tienerjaren aangewakkerd maar door een studie werktuigbouwkunde en het daarop volgende beroep werd dit weer ten delen naar de achtergrond geschoven.
Echter zijn passie voor het schilderen bleef bestaan en in de avonduren werden schilderlessen gevolgd, geschilderd werd er toentertijd met acrylverf. Na een verhuizing met zijn gezin naar Duitsland besloot hij dat het tijd werd om het schilderen naar een hoger niveau te brengen en volgde daardoor naast zijn reguliere werk een driejarige opleiding fijnschilderen in olieverf, volgens de traditie van de oude meesters. Na het succesvol afronden van deze opleiding mocht hij gelijk beginnen als docent aldaar. Door veel zelfstudie, verdere cursussen o.a. met portretlessen bij de kunstenaar Tair Zairov en kunstenares Svetlana Tartakovska, en de verdieping in zijn hoofdonderwerpen landschappen, stadsgezichten en portretten, werd het duidelijk dat de stap als professionele schilder, docent en zijn werk als werktuigbouwkundig ingenieur niet samen zou gaan en daardoor werd in 2015 besloten zijn ontslag te nemen om zich volledig te kunnen richten op het schildersvakmanschap. Een jaar later richtte hij zijn eigen schilderschool op om de kennis die hij heeft opgedaan verder te geven.

 

Hij probeert in zijn werk de uitdagingen aan te gaan, vanuit het platte tweedimensionale vlak van het schildersdoek, diepte en sfeer te creëren, door middel van het gebruik van kleur, licht en de technieken toe te passen in de traditie van de oude meesters. De ene keer wordt een palet met veel kleuren toegepast, de andere keer een gelimiteerd palet van slechts drie kleuren, naar gelang welke sfeer het onderwerp vraagt.  

 

René Joosten werkt en leeft in Kleve, Duitsland.

 

Born 1972 in Roermond, The Netherlands.

 

René Joosten is born in the Netherlands in 1972.
His painting interest was cultivated during his teenage years, but a study mechanical engineering and the subsequent profession this was partly pushed into the background.
However, his passion for painting remained and painting lessons, worked with acrylic paint at that time, were followed. After moving to Germany, he decided it was time to take painting to a higher level and, in addition to his regular work, he therefore followed a three-year programme in fine art painting in oilpaint according to the tradition of the old masters. After successfully completing this programme, he was immediately allowed to start as a teacher there. Due to a lot of self-study, further courses and the deepening of his main subjects landscapes, cityscapes and portraits, it became clear that the step as a professional painter and his work as a mechanical engineer and teacher would not go together and therefore it was decided in 2015 to resign, to be able to fully focus on his painter’s craftsmanship. René Joosten works and lives in Kleve, Germany.

 

The biggest challenge I look for in my work is to create the greatest possible depth in the flat surface of the canvas. This can be achieved by applying the techniques available to an (oil)painter: choice of colors, color contrasts suchs as light and dark contrast, perspective and composition. This painting subject, the church interior, has it all and the freedom as a painter to adjust some elements creates the greatest possible depth for the viewer.

 

René Joosten lives and works in Kleve, Germany

René Joosten ist geboren 1972 in Roermond, Niederlande.

Sein Interesse in der Malerei wurde in seinen Teenagerjahren geweckt, aber ein Studium des Hochschule-Maschinenbaustudiums und des folgenden Berufs trat dies in den Hintergrund.

Seine Leidenschaft für das Malen blieb jedoch bestehen und abends folgte er Malunterricht. Damals wurde mit Acrylfarbe gemalt. Nachdem er mit seiner Familie nach Deutschland gezogen war, entschied er, dass es Zeit war, die Malerei auf die nächste Stufe zu heben, und absolvierte daher zusätzlich zu seiner regulären Arbeit einen dreijährigen Kurs in Feinmalerei in Öl nach der Tradition der alten Meister.
Nach erfolgreichem Abschluss dieser Ausbildung durfte er dort sofort als Lehrer anfangen. Durch viel Selbststudium, weitere Kurse, einschließlich verschiedene Porträtunterrichtkurse bei der Künstler Tair Zairov und der Künstlerin Svetlana Tartakovska und die Vertiefung seiner Hauptthemen Landschaften, Stadtlandschaften und Porträts wurde deutlich, dass der Schritt als professioneller Maler, Lehrer und seine Arbeit als Maschinenbauingenieur nicht zusammenpassen würden und daher auch wurde in 2015 beschlossen, seine Arbeit als Maschinenbau-Designer zu kündigen, um sich voll und ganz auf die Malerei konzentrieren zu können. Ein Jahr später gründete er eine eigene Malschule, um sein Wissen in die Malerei fortzusetzen.

 

In seiner Arbeit versucht er, die Herausforderung anzunehmen, der Ausgangspunkt der flachen zweidimensionalen Ebene der Leinwand zu begegnen, an Hand von Farbe, Licht und die Anwendung der Techniken in der Tradition der alten Meister, Tiefe und Stimmung zu schaffen. Manchmal wird eine Palette mit vielen Farben verwendet, manchmal eine begrenzte Palette mit nur drei Farben, abhängig von der Stimmung, die das Motiv benötigt.

 

René Joosten arbeitet und lebt in Kleve.